Meselâ (dedik) Cânım Efendim

Kategori  Şair :  Güler TURAN (babidim)  |  Yorumlar  0  Yorum  |   Okunma 2372  Okunma  |  Yazar Yazan  : babidim | Eklenme Tarihi: 09 Haziran 2012 14:42:01  |  Özet : Her sefer afâkî, ahkâm kesmesen,
Öfkeye kapılıp, bir de esmesen,
Hamd edip Allaha, şükürle gezsen,
Kıyamet mi kopar, canım efendim?..

GİT(me)SEN (de) (GAZEL)

Kategori  Şair :  Güler TURAN (babidim)  |  Yorumlar  0  Yorum  |   Okunma 2519  Okunma  |  Yazar Yazan  : babidim | Eklenme Tarihi: 13 Mayıs 2012 07:22:12  |  Özet : 
Gitme akbel, gayrı hasret kâfidir,
Bekle dersen, bilki fikret zâr olur..

Sevdiğimsin, anlamazsan hâlimi,
Can yanar billâhi, kalp bîzâr olur...

Vâh Esef Vâh

Kategori  Şair :  Güler TURAN (babidim)  |  Yorumlar  0  Yorum  |   Okunma 2449  Okunma  |  Yazar Yazan  : babidim | Eklenme Tarihi: 17 Şubat 2012 09:10:37  |  Özet : 
Olmuyor bir lâhza dil_ şâd, her sefer zâr eyliyor;
Bitmiyor isyân_ı heyhât, zâr_ı kârdır peyliyor..
Cân_ı teslîm eylemiş, cânân_ı dergâhtır diye;
Bilmiyor yer, yön nedir eyvâh esef yâr, neyliyor?..

Hani Var ya

Kategori  Şair :  Güler TURAN (babidim)  |  Yorumlar  0  Yorum  |   Okunma 2290  Okunma  |  Yazar Yazan  : babidim | Eklenme Tarihi: 10 Şubat 2012 11:59:10  |  Özet : Tek sebepsin sevdiğim sen. böyle mahzûn kalmama.
Her sefer hülyâya, hicrânınla yorgun dalmama...
Gittiğin gün bitti aşkım, sanki hiç yoktun ki sen;
Şimdi yay tellerde hüzzâm, leb hazır mey almama...

BİRAZ (da) ŞİRAZ

Kategori  Şair :  Güler TURAN (babidim)  |  Yorumlar  0  Yorum  |   Okunma 2156  Okunma  |  Yazar Yazan  : babidim | Eklenme Tarihi: 10 Şubat 2012 11:56:09  |  Özet : Tut ki sevdim, tut ki yandım, âteşinden hastayım...
Ölmüşüm farzet ki geldin; kalk, dedin bak yastayım...
Çâre olmaz gayrı gelmen, geçti demler ah! derim;
Bilmedin hâlden efendim, nâz_ı şîraz sustayım...

GEl EFENDİM

Kategori  Şair :  Güler TURAN (babidim)  |  Yorumlar  0  Yorum  |   Okunma 2057  Okunma  |  Yazar Yazan  : babidim | Eklenme Tarihi: 20 Aralık 2011 23:12:43  |  Özet : 
Lûtfedip bir kerre olsun, gel efendim bir gece
Gel de söz et sevgimizden, sor çözülsün bilmece..

Bülbül’ün Figân-ı

Kategori  Şair :  Güler TURAN (babidim)  |  Yorumlar  0  Yorum  |   Okunma 2846  Okunma  |  Yazar Yazan  : babidim | Eklenme Tarihi: 15 Aralık 2011 07:31:26  |  Özet : 
Lâleler güller sararmış, bülbülün efkârı-ı çok
Geçti mevsim, gayrı kıştır, âşıkın gülzâr-ı yok.
Zâr-ı dinmez neylesin, tez gelmiyor yaz, nevbahar;
Ol gâribim, yandı nârdan , harr_ı çok, sazkârı yok...

Hem Kel Hem Fodul

Kategori  Şair :  Güler TURAN (babidim)  |  Yorumlar  0  Yorum  |   Okunma 1962  Okunma  |  Yazar Yazan  : babidim | Eklenme Tarihi: 12 Kasım 2011 12:33:24  |  Özet : Her ne etsen, diz de çöksen, bil ki kırgındır içim!
Anlatılmaz öfkedeyken; sorma, hal , ahval, biçim...
Pek gücendim, pek üzüldüm, affı olmaz hiç suçun!
Söyleyin can dostlarım artık nasıl olsun geçim?..

İşte Öyle Bir Akşam

Kategori  Şair :  Güler TURAN (babidim)  |  Yorumlar  0  Yorum  |   Okunma 2002  Okunma  |  Yazar Yazan  : babidim | Eklenme Tarihi: 09 Kasım 2011 17:31:06  |  Özet : Bilmez mi gözüm nûru, ruhum darda bu akşam..
Cânân dediğim, hangi mekân, barda bu akşam?
Sabrım tükenir, kor yüreğim harr’da bu akşam;
Hep zâr_ı hezâr eyledi can, zorda bu akşam...

ES Bâd-ı Sabâ

Kategori  Şair :  Güler TURAN (babidim)  |  Yorumlar  0  Yorum  |   Okunma 1870  Okunma  |  Yazar Yazan  : babidim | Eklenme Tarihi: 07 Kasım 2011 11:15:52  |  Özet : Es bâd-ı sabâ!.. Es ki, ruhum lûtfuna ersin...
Bin hâz alayım; her esişin, aht’ımı versin...
Renk cümbüşüdür gün, uzağın en yakınında;
Bir katre huzur, bin gülüşün hakkını versin!...

Haz(d)ayım

Kategori  Şair :  Güler TURAN (babidim)  |  Yorumlar  1  Yorum  |   Okunma 2460  Okunma  |  Yazar Yazan  : babidim | Eklenme Tarihi: 13 Ekim 2011 10:48:47  |  Özet : Öyle bir mevsim ki gönlüm, işve_ naz, hep sazdayım...
Bir sihirdir sanki ömrüm, ilkbahar hep, yazdayım..
Şarkı söyler mor menekşem, rakseder tüm lâleler;
Hâlelenmiş ay gülümser, rind-ü şeydâ hazdayım...

Kıymet(lim)sin

Kategori  Şair :  Güler TURAN (babidim)  |  Yorumlar  0  Yorum  |   Okunma 2054  Okunma  |  Yazar Yazan  : babidim | Eklenme Tarihi: 08 Ekim 2011 08:04:16  |  Özet : Sevdiğim, ey gül-ü zârım, bağ-ı cennetsin bana...
Ağlayıp incinme cânım, canda minnetsin bana!..

Uyan Dilpesendim

Kategori  Şair :  Güler TURAN (babidim)  |  Yorumlar  0  Yorum  |   Okunma 1963  Okunma  |  Yazar Yazan  : babidim | Eklenme Tarihi: 02 Ekim 2011 09:02:03  |  Özet : 
Def-i gâm et dilpesendim, neşve yâb olsun gönül!
Keyf edip at derd-i serden, Feyz-i bâb olsun gönül...
Ömr-ü berbâd etme cânım, akl-a olsun hizmetin;
Hâb-ı gafletten uyan gel, bâb-ı yâb olsun gönül!...

Var mısın

Kategori  Şair :  Güler TURAN (babidim)  |  Yorumlar  0  Yorum  |   Okunma 1886  Okunma  |  Yazar Yazan  : babidim | Eklenme Tarihi: 30 Eylül 2011 09:43:14  |  Özet : 
Akşam, yine ziller takarak cûş edelim, gel!
Sazlâr ile fasl, câm ile meynûş edelim, gel!...

Meram Name

Kategori  Şair :  Güler TURAN (babidim)  |  Yorumlar  0  Yorum  |   Okunma 1954  Okunma  |  Yazar Yazan  : babidim | Eklenme Tarihi: 29 Eylül 2011 11:52:15  |  Özet : Güller takarak gel göğsüne güzel!
Saçlarını yele  savur da  gitsin…
Kıskansın görenler, desinler özel!..
Dilerim ayrılık, tezelden bitsin…

Yok mu İnsâfın Senin

Kategori  Şair :  Güler TURAN (babidim)  |  Yorumlar  0  Yorum  |   Okunma 1960  Okunma  |  Yazar Yazan  : babidim | Eklenme Tarihi: 27 Eylül 2011 07:59:05  |  Özet : Neyleyim  hasret çeken sînem tutuşmuş, can gözüm!?..
Bir tebessüm et ki cânım lûtfedip,   olsun çözüm...

Gel (Et)me Eyleme

Kategori  Şair :  Güler TURAN (babidim)  |  Yorumlar  0  Yorum  |   Okunma 1968  Okunma  |  Yazar Yazan  : babidim | Eklenme Tarihi: 24 Eylül 2011 09:24:00  |  Özet : 
Esîr etti bir çift, âhu göz beni,
Müebbet haps/e ben, razıyım dünden!
Koyar ise kabr/e, bu cân-ı teni;
Kurtulamaz billâh, vebâl yükünden..

Can Suyum

Kategori  Şair :  Güler TURAN (babidim)  |  Yorumlar  0  Yorum  |   Okunma 1978  Okunma  |  Yazar Yazan  : babidim | Eklenme Tarihi: 22 Eylül 2011 11:17:07  |  Özet : Gitmiyor bir lâhza aklımdan hayâlin, can suyum!
Bitmiyor hasret ne etsem, gör ki hâlâ ben buyum...
Fasl-ı sâz eyler de dostlar, neyleyim yoksun ki sen;

Haller ve Ahvaller

Kategori  Şair :  Güler TURAN (babidim)  |  Yorumlar  0  Yorum  |   Okunma 1863  Okunma  |  Yazar Yazan  : babidim | Eklenme Tarihi: 22 Eylül 2011 11:13:20  |  Özet : Bir garip ahvâldeyim, her halde sensindir sebep;
Hem düşümsün, hem düşüncem, senle doldum bil ki hep...

Ne Yapsam Yâni

Kategori  Şair :  Güler TURAN (babidim)  |  Yorumlar  0  Yorum  |   Okunma 1883  Okunma  |  Yazar Yazan  : babidim | Eklenme Tarihi: 12 Eylül 2011 09:48:53  |  Özet : Vefâ olmaz diyorlar sevmeyen kalplerde, her dilden!?
Seversem, korkarım sürmem sefâ her yerde, her telden…

Çâre mi Ararsın

Kategori  Şair :  Güler TURAN (babidim)  |  Yorumlar  0  Yorum  |   Okunma 1908  Okunma  |  Yazar Yazan  : babidim | Eklenme Tarihi: 04 Eylül 2011 17:51:20  |  Özet : 
Aşığın ağyar değildir, yâr deyip bas bağrına!
Seviyorsan sev bi tânem, gitmesin hiç ağrına..

Kör Talih

Kategori  Şair :  Güler TURAN (babidim)  |  Yorumlar  0  Yorum  |   Okunma 1998  Okunma  |  Yazar Yazan  : babidim | Eklenme Tarihi: 31 Ağustos 2011 08:14:32  |  Özet : 
Uzatsan, elinden bir tas zehiri;
İçerdim billâhi, zemzemdir diye...
İstemezdim senden, nikâh mehiri;
Severdim delice, erdemdir diye...

LÛTFUN OLUR

Kategori  Şair :  Güler TURAN (babidim)  |  Yorumlar  0  Yorum  |   Okunma 2022  Okunma  |  Yazar Yazan  : babidim | Eklenme Tarihi: 28 Ağustos 2011 10:11:43  |  Özet : 
Ay değildir yıl değil yâr, gördüğüm günden berî
Sende aklım kaldı yalnız, senle doldum ey perî.

Kendileri Biricik KOCA(M)DIR

Kategori  Şair :  Güler TURAN (babidim)  |  Yorumlar  0  Yorum  |   Okunma 2024  Okunma  |  Yazar Yazan  : babidim | Eklenme Tarihi: 25 Ağustos 2011 07:25:02  |  Özet : Ehl-i dildir, sevdiğim cânım efendim, her zaman..
Öyle hoş nâzik tavır eyler ki, yoktur yer zaman...

Anla Cânâ

Kategori  Şair :  Güler TURAN (babidim)  |  Yorumlar  0  Yorum  |   Okunma 2086  Okunma  |  Yazar Yazan  : babidim | Eklenme Tarihi: 24 Ağustos 2011 08:06:09  |  Özet : 
Bir nihâvend bestesin, tellerde yoktur benzerin.
âşıkın oldum da ey yar, mâbudemdir gözlerin..

Düşmeye Gör

Kategori  Şair :  Güler TURAN (babidim)  |  Yorumlar  0  Yorum  |   Okunma 2060  Okunma  |  Yazar Yazan  : babidim | Eklenme Tarihi: 22 Ağustos 2011 13:40:45  |  Özet : 
Bağ-ı terk eylerse bağban, dalda tüm güller solar
Büllbülün efkârı dinmez, yas tutar göz yaş dolar...

Bilmiyorsun ki

Kategori  Şair :  Güler TURAN (babidim)  |  Yorumlar  0  Yorum  |   Okunma 2009  Okunma  |  Yazar Yazan  : babidim | Eklenme Tarihi: 20 Ağustos 2011 09:00:45  |  Özet : 
Dökme yaşlar gözlerinden, olma mahzun ey peri
Âşıkındır gördüğün mecnûna emsal serseri..

Biraz Düşün

Kategori  Şair :  Güler TURAN (babidim)  |  Yorumlar  0  Yorum  |   Okunma 1951  Okunma  |  Yazar Yazan  : babidim | Eklenme Tarihi: 17 Ağustos 2011 07:07:04  |  Özet : 
Her ne etsem bil ki nazdır, hem niyazdır sevdiğim
Anla artık böyle nazlar, neşve hazdır sevdiğim..
Neyse öfken söyle cânım, söyle bilmek isterim;
Fikr-e hürmet önce haktır, hem cevazdır sevdiğim…

Nazar(ın)Değmiş

Kategori  Şair :  Güler TURAN (babidim)  |  Yorumlar  0  Yorum  |   Okunma 2009  Okunma  |  Yazar Yazan  : babidim | Eklenme Tarihi: 11 Ağustos 2011 11:19:42  |  Özet : 
Ben de sevdim can bilip, cânân deyip yıllarca hep...
Göz mü değmiş ayrı düştük, bilmedim neymiş sebep!?..

Çabamsın

Kategori  Şair :  Güler TURAN (babidim)  |  Yorumlar  0  Yorum  |   Okunma 1921  Okunma  |  Yazar Yazan  : babidim | Eklenme Tarihi: 10 Ağustos 2011 07:51:30  |  Özet : 
Notalara dökeyim, do re mi fa sol diye..
Güfte diye yazayım, seni bestem ol diye..

Bir Dilber ki

Kategori  Şair :  Güler TURAN (babidim)  |  Yorumlar  0  Yorum  |   Okunma 2026  Okunma  |  Yazar Yazan  : babidim | Eklenme Tarihi: 09 Ağustos 2011 12:24:42  |  Özet : 
Etmiyor bir lahza insaf, pekde mağrur bir perî
Nâz-ı çoktur, tavr-ı lâtif, dilde yoktur benzerî...
dilberî...
<br>

DUALARIM

Kategori  Şair :  Güler TURAN (babidim)  |  Yorumlar  0  Yorum  |   Okunma 1964  Okunma  |  Yazar Yazan  : babidim | Eklenme Tarihi: 08 Ağustos 2011 18:12:14  |  Özet : Yâ Râb sana sığındım, bahş'eyle dermânından
Boynum kıldan incedir, emreyle fermânından.
Dönmem asla yönümü, o büyük ihsânından; 
Kolla beni Allahım, mevk'i zell kullarından...

O Bİr Gariban

Kategori  Şair :  Güler TURAN (babidim)  |  Yorumlar  0  Yorum  |   Okunma 2113  Okunma  |  Yazar Yazan  : babidim | Eklenme Tarihi: 07 Ağustos 2011 12:34:23  |  Özet : Rast gidermiş gibi her an işleri,
Taşar etrafından sanır müşteri...
Atmaz adım ne bir, ileri geri;
Garibim olmaz hiç, asla müşteki..

El İnsaf

Kategori  Şair :  Güler TURAN (babidim)  |  Yorumlar  0  Yorum  |   Okunma 1878  Okunma  |  Yazar Yazan  : babidim | Eklenme Tarihi: 12 Temmuz 2011 17:59:39  |  Özet : 
Yok mu cânâ sende insaf, lûtfedip baksan biraz.
Yandı Cânım, etme sultânım yeter hem naz,

Ne Dersin

Kategori  Şair :  Güler TURAN (babidim)  |  Yorumlar  0  Yorum  |   Okunma 1905  Okunma  |  Yazar Yazan  : babidim | Eklenme Tarihi: 09 Temmuz 2011 13:48:38  |  Özet : 
Gece saz meclisinde, felekten gün çalalım..
Hicâz peşrevden sonra, sen gir şarkını söyle..
Gülelim, eğlenelim, birlikte kâm alalım;
Yaşanmazmış gibi hiç, bir başka gece böyle...

FİRAR(D)AYIM

Kategori  Şair :  Güler TURAN (babidim)  |  Yorumlar  0  Yorum  |   Okunma 1951  Okunma  |  Yazar Yazan  : babidim | Eklenme Tarihi: 08 Temmuz 2011 10:46:03  |  Özet : 
Firâr ettim gözünden, görmesin bir lâhza cânân..
Değildir imtinâ ar, âşikârdır nâr-ı her an...
Döner devran, zaman, an, zerre yoktur hiç suâlim;
Nazâr eyler de nâsazkâr, basar hep zâr-ı her an...

Bilemiyorum

Kategori  Şair :  Güler TURAN (babidim)  |  Yorumlar  0  Yorum  |   Okunma 1833  Okunma  |  Yazar Yazan  : babidim | Eklenme Tarihi: 06 Temmuz 2011 12:33:58  |  Özet : 
Niye kırgın, niye küsmüş gibisin ey dili lâl?
Deli eyler beni hüznün, hadi ses ver dili bal.
Bileyim söyle ki, derdin ile hemhâl olayım;
Bulayım çâreyi ey yâr, neyedir onca melâl?

Kıskanırmış Çiçekler

Kategori  Şair :  Güler TURAN (babidim)  |  Yorumlar  0  Yorum  |   Okunma 1958  Okunma  |  Yazar Yazan  : babidim | Eklenme Tarihi: 02 Temmuz 2011 13:41:32  |  Özet : Feryad eder günlerce, derdi çoktur bülbülün;
Düşmüş diye aşkına, vefasız gonca gülün...

Yine Az

Kategori  Şair :  Güler TURAN (babidim)  |  Yorumlar  0  Yorum  |   Okunma 1774  Okunma  |  Yazar Yazan  : babidim | Eklenme Tarihi: 01 Temmuz 2011 08:50:57  |  Özet : 
Nefesim ol gece gündüz, seni üfler solurum...
Dile kalbinde yatıp bin yıla mahkûm olurum...
Gözü ceylan, sana meftun bu gönül bilmelisin;
Severim, cânımı versem yine çok az bulurum...

Kırılmam Kızmam

Kategori  Şair :  Güler TURAN (babidim)  |  Yorumlar  0  Yorum  |   Okunma 1827  Okunma  |  Yazar Yazan  : babidim | Eklenme Tarihi: 28 Haziran 2011 08:55:13  |  Özet : 
Bilirim ayrılığın son demi, son şarkısını...
Ne çıkar söylese birgün bana en farklısını!?..

Takma Sakın

Kategori  Şair :  Güler TURAN (babidim)  |  Yorumlar  0  Yorum  |   Okunma 2152  Okunma  |  Yazar Yazan  : babidim | Eklenme Tarihi: 18 Haziran 2011 13:56:10  |  Özet : Soldu güller, lâleler, mevsim hazandır, kış yakın...
Takma cânımsın benim, solmuşsa gül, zambak sakın!
Sol yakan, gönlünde taht olmuş yerimdir, en yakın,
Takma , cânımsın benim, solmuşsa gül, zambak sakın...

Sen Bilirsin

Kategori  Şair :  Güler TURAN (babidim)  |  Yorumlar  4  Yorum  |   Okunma 2608  Okunma  |  Yazar Yazan  : babidim | Eklenme Tarihi: 11 Haziran 2011 13:48:11  |  Özet : Firâr et istiyorsan, istiyorsan sevme hiç!..
Çıkart kalpten, hayâlinden; yahut vur, bir çekiç
Cezâm olsun dilersen, görmeyip gönlüm sevinç;
Çıkart kalpten, hayâlinden; yahut vur, bir çekiç...

Ey Benim Hünkârım

Kategori  Şair :  Güler TURAN (babidim)  |  Yorumlar  0  Yorum  |   Okunma 2143  Okunma  |  Yazar Yazan  : babidim | Eklenme Tarihi: 07 Haziran 2011 12:22:01  |  Özet : 
Ey benim cânım efendim, serv-i nâzımsın benim.!..
Gönlümün hünkârısın yâr, elde sâzımsın benim...
Neşv-e yâbım, dil harâbım, hem şarâbımsın benim;
Eyle lûtfundan bu akşam, dest-i bâbımsın benim...

Değmezmiş Yanmaya

Kategori  Şair :  Güler TURAN (babidim)  |  Yorumlar  0  Yorum  |   Okunma 1798  Okunma  |  Yazar Yazan  : babidim | Eklenme Tarihi: 06 Haziran 2011 13:16:11  |  Özet : 
Hasretle geçen ömrüme, sanmam ki devâsın...
Şâd olmayacaktır diye gönlüm, niye yansın!?
Beyhûde mi kalbim seni ansın, sızılansın?
Şâd olmayacaktır diye gönlüm, niye yansın!?
<br>
Güler TURAN(babidim)<br>

Sevdâlı Sarmaşığım

Kategori  Şair :  Güler TURAN (babidim)  |  Yorumlar  0  Yorum  |   Okunma 1905  Okunma  |  Yazar Yazan  : babidim | Eklenme Tarihi: 30 Mayıs 2011 08:30:09  |  Özet : 
Her an ruhumda esen, bahar yeli gibisin!
Denizin dalgasında, köpüren gün ışığım...
Sabahın seherinde, yaprakta çiy gibisin;
İçimde hep büyürsün, sevdâlı sarmaşığım...

Çorak bahçelerimin, büyülü çiçeğisin
Buğulu uykuların, biricik gerçeğisin!
Özlem dolu yılların, değişmez ölçeğisin
İçimde hep büyürsün, sevdâlı sarmaşığım...

ÖZLEYİŞ DEĞİL DE NE

Kategori  Şair :  Güler TURAN (babidim)  |  Yorumlar  0  Yorum  |   Okunma 1851  Okunma  |  Yazar Yazan  : babidim | Eklenme Tarihi: 28 Mayıs 2011 08:15:24  |  Özet : Bir masaldı başlarken, evvel zaman içinde...
Binbir gece sürecek, diyorduk ya hani biz!
Yıllar yılları geçti, alevlendin içimde;
Aşkta belki murada, ermeyişti sevgimiz...

ÖYLE BİR HAL ki

Kategori  Şair :  Güler TURAN (babidim)  |  Yorumlar  0  Yorum  |   Okunma 2032  Okunma  |  Yazar Yazan  : babidim | Eklenme Tarihi: 27 Mayıs 2011 10:35:09  |  Özet : 
Âfetimdi gözleri , dili de gâmım oldu
Öyle aşka düştüm ki, can’ı hem cânım oldu

Dost Ol ki

Kategori  Şair :  Güler TURAN (babidim)  |  Yorumlar  0  Yorum  |   Okunma 1922  Okunma  |  Yazar Yazan  : babidim | Eklenme Tarihi: 26 Mayıs 2011 07:36:17  |  Özet : 
Pek perîşân hâldeyim gel, gör ki duymaz kimseler...
Sanki susmuş cümle âlem, saf tutup mâtemdeler!

BAHANEM

Kategori  Şair :  Güler TURAN (babidim)  |  Yorumlar  0  Yorum  |   Okunma 2102  Okunma  |  Yazar Yazan  : babidim | Eklenme Tarihi: 25 Mayıs 2011 09:57:29  |  Özet : Ne gözlerime sığdın, ne gönlüme nar tanem...
Büyüdükçe büyüyen, çığsın bende kar tanem..
Vazgeçilmez gerçeğim, sevdiğimsin sen benim;
Ömrüme ömür kattın, yaşamdaki bahanem...

Neyleye Şuh/u

Kategori  Şair :  Güler TURAN (babidim)  |  Yorumlar  0  Yorum  |   Okunma 1773  Okunma  |  Yazar Yazan  : babidim | Eklenme Tarihi: 24 Mayıs 2011 09:40:58  |  Özet : Aruz...

2 Sayfada 89 sonuç bulundu.
[1.] 2. 3. 4. ..11.. [»] [»»] 


Tüm Şiirleri Sırala

İlk_Tarihe_Göre ...... Son_Tarihe_Göre


Sitemizi beğendiyseniz Arkadaşlarınızın da Halksiir.com'dan haberi olsun.

Forum Sayfamıza Gitmek İçin Tıklayınız...


Halksiir.com © 2007 - 2020 Tüm Hakları Saklıdır.

Arama Arama


En Son Eklenen

 • Devamı..
 • iSTATiSTiKLER

  122 Şair ismi altında, toplam 3452şiir bulunmaktadır.

  Bu şiirler toplam6215901 defa okunmuş ve 778 yorum yazılmıştır.

  ZİYÂRETÇİ: